SILSILAH AKHLAQ WAL ADAB

SILSILAH AKHLAQ WAL ADAB
SILSILAH AKHLAQ WAL ADAB 1
asy-Syaikh Sholih alu asy-Syaikh hafidzahullah

HAK-HAK PERSAUDARAAN

Hak Pertama :

“أن يحب أخاه لله لا لغرض من الدنيا”
 

“Hendaknya seorang mencintai saudaranya “lillah” (karena Allah), BUKAN karena tujuan (kepentingan) dunia.”

Hak Kedua :

“أن يقدم الأخ لأخيه الإعانة بالمال وبالنفس”

“Hendaknya seorang saudara lebih mengutamakan saudaranya yang lain, dalam membantunya baik dengan harta dan juga jiwanya.”

Hak Ketiga :

 

 

“حفظ العرض. لأداء هذا الحق مظاهر :

 

تسكت عن ذكر العيوب
لا تدقق معه السؤال
تحفظ أسراره

“Menjaga kehormatan saudaranya.
Untuk mewujudkan hak ini, ada beberapa faktor pendukung :
Diam dari menyebut (baca : menyebarkan) aib-aibnya.
Tidak berdalam-dalam ketika bertanya kepadanya.
Menjaga rahasia-rahasianya.

Hak Keempat :

“أن تجنب أخاك سوء الظن به”

“Hendaknya engkau menjauhi suudzon (prasangka yang jelek) terhadap saudaramu.”

Hak Kelima :

“أن تتجنب مع إخوانك المراء والممارة.
المراء له لأسباب :
يظهر أنه لم يستسلم لوجهة النظر
الرغبة في الانتصار
عدم رعاية آفات اللسان 

“Seyogianya engkau menjauhi debat kusir, perdebatan dengan cara yang bathil dengan saudaramu.
Dan termasuk sebab yang bisa mengantarkan kepada debat kusir
Nampak bahwa ia tidak menerima pendapat dari suatu sisi pandang.
Menginginkan kemenangan (dari pendapatnya).
Tidak memperdulikan bahaya dari kejelekan lisannya.

Hak Keenam :

“بذل اللسان لأخيك. وله مظاهر :
لا تكن شحيحا بلسانك
شكره على بذله 
أن تثني عليه في غير حضوره
“Hendaknya engkau mencurahkan nasihat kepada saudaramu, di sana ada beberapa faktor pendukung :
Janganlah engkau bakhil dari menasihati saudaramu.
Berterima kasih atas kebaikan yang telah ia curahkan.
Engkau senantiasa menyebut saudaramu dengan kebaikan tatkala ia tiada.

 

Hak Ketujuh :

“العفو عن الزلات”

“Memaafkan dari kesalahan-kesalahan (baca: kekhilafan) saudaranya”

Sumber artikel : http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=35118

Hak Kedelapan :

“الفرح بما آتاه الله جل وعلا في المال والعلم والدين والصلاح”

“Merasa senang, gembira atas apa yang Allah berikan kepada saudaranya.
Dari harta, ilmu, agama dan kebaikan (yang lainnya).”

Hak Kesembilan :

“أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون في الخير والصلاح”

 

“Seyogianya engkau saling berta’awun (tolong-menolong) dengan saudaramu, dalam perkara kebaikan dan perkara yang bermanfaat”

Hak Kesepuluh :

“أن يكون بين أصحاب الأخوة الخاصة تشاور وتآلف فيما بينهم”
“Seyogianya
antar saudara secara khusus, untuk saling bermusyawarah dan menyatukan
?langkah pada perkara yang ada diantara mereka.”

(SELESAI)

Sumber artikel : http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=35118